ר' אברהם חזן גירונדי / אתר הפיוט אחורה   הדפסה

תקציר
פרטים אחדים מתולדות חייו ושירתו של ר' אברהם חזן גירונדי, שחי ופעל בספרד במאה ה-13
 

ר' אברהם חזן גירונדי, חי בגירונה אשר בספרד בתחילת המאה ה-13. כמו הפייטנים הקדומים וכמו פייטנים רבים אחריו היה ר' אברהם חזן ופייטן גם יחד. ר' אברהם היה תלמיד חכם ומקובל שהשתייך לחוג חכמי תורת הסוד בגירונה, שבאותם ימים היתה מרכז רוחני חשוב שבה פעלו בין היתר רבנו יונה (בעל "שערי תשובה"), רבנו זרחיה הלוי (בעל "מנורת המאור") וראש לכולם - הרמב"ן.


כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט