ר' אפרים בן יצחק מרגנשבורג / אתר הפיוט אחורה   הדפסה

תקציר
 
ר' אפרים (הגדול) בן יצחק מרגנשבורג, מבעלי התוספות (1110-1175), מראשוני תלמידיו של רבנו תם. בפיוטיו הדים לגזירות רגנשבורג (1137) ולמסע הצלב השני (1146-1147).

כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט