תכלאל / יוסף טובי אחורה   הדפסה

תקציר
 

מחזור התפילות השנתי של יהודי תימן, הכולל גם את הפיוטים הנאמרים במועדי השנה השונים והקריאות הליטורגיות מן המקרא, כגון מגילת איכה, וכן פרקים רבים הקשורים לקיום חיי הדת במחזור השנה ובמחזור החיים, כגון לוח העיבור, נוסח שטרות ואבילות. במבנהו המקיף הזה נשמר התכלאל עד ראשית המאה הי"ח.


כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט