English
 
   דף ראשי מאגר הפיוטים תוצאות חיפוש

ר' ישראל נג'ארה
צפת מאה 16
ההתבוננות בדמותו של ר' ישראל נג'ארה מעוררת השתאות והתפעלות; אף שמדובר באדם בודד, קשה לדמיין כיצד הייתה נראית ההיסטוריה של שירת הקדש העברית ללא פועלו. באישיותו חברו כוחות יצירה אדירים ומגוונים של פיטן רב-אמן, וחוש מפותח לרוח הזמן שבו חי. ר"י נג'ארה הפגיש עולמות של קודש וחול, הלכה ורוח, פנימיות וחיצוניות, ישראל והעמים, תרבות ודת, מוסיקה ומילים. נקודת המפגש הייתה לנקודת מפנה רוחנית נועזת ואמיתית. היא אפשרה התפתחות רוחנית ויצירתית וביטאה מהפכה רוחנית. על כן רואים בו גם היום את אחד מגדולי המשוררים והפייטנים העבריים בכל הזמנים.

להמשך המאמר

פיוטיו הנמצאים באתר (44):
מציג תוצאות 1 עד-30 .

1 | 2     לדף הבא ◄

1.  מדריך ר' ישראל נג'ארה
2. אנא הושע ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
3. אנה אלך ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
4. אשיר עוז ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
5. בין תבינו לקנות בינה האזינו ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
6. חיל יולדה בי סולדה ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
7. יאמר נא ישראל ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
8. יבוא דודי לגן עדנו ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
9. יגדל שם אל חי ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
10. ידד שנת עיני ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
11. ידידי רועי ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
12. ידך תנחני ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
13. יה רבון עלם ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
14. יהיו כמוץ ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
15. יהלל ניב ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
16. יהמה לבבי ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
17. יודוך רעיוני ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
18. יום אל קרן עמו ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
19. יום ליום אודה ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
20. יונתי זיו יפעתך ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
21. יושב בכסא הוד ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
22. יחיד רם בשלום ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
23. ילדי זמן גפן ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
24. ימותי קלו כצבאות ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
25. ימי חרפי אהבתני ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
26. ינוב פי ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
27. יעוף חלומי ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
28. יעור לב עגום ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
29. יעלה יעלה ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
30. יעלם שבני ר' ישראל נג'ארה :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים

1 | 2     לדף הבא ◄


מאגר הפיוטים והלחנים | אודות האתר
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס
© כל הזכויות שמורות, סנונית (ראה תנאי שימוש)

סמל אקום