English
 
   דף ראשי מאגר הפיוטים תוצאות חיפוש

ר' יהודה הלוי
ספרד מאה 11-12
ר' יהודה הלוי, הפילוסוף המתנצח עם מלך כוזר ומגן על "הדת המושפלת" (היהדות), המשורר שלבו הומה אל ציון , אליה הוא עולה ובה הוא מוצא את מותו, נולד בשנת 1075 בטודילה אשר בצפון ספרד, סמוך לחלקה הנוצרי של ספרד. זמן קצר לפני לידתו נכבשה ספרד על ידי מלכות קסטיליה ועברה בהדרגה משלטון מוסלמי ותרבות ערבית לשיטה ותרבות נוצריים.

להמשך המאמר

פיוטיו הנמצאים באתר (29):
1. אלי רפאני וארפא ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
2. את בין עצי עדן ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
3. בן אדמה ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
4. בצל השבת ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
5. ה' יום לך אערוך תחינה ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
6. ה' נגדך כל תאותי ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
7. השתונן והכונן (יה שמך ארוממך) ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
8. חתני מה מאד יקרה מנתו ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
9. ידי רשים ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
10. ידידי השכחת ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
11. ידעתני בטרם תצרני ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
12. יה שמך ארוממך ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
13. יה שמע אביוניך ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
14. יום ליבשה ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
15. יום שבתון ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
16. יונה מה תהגי ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
17. יונת רחוקים ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
18. יחד באורך ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
19. יעירוני רעיוני ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
20. יעלו לאלף ולרבבה ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
21. יפה נוף ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
22. ירושלים למוגיך ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
23. ישן אל תרדם ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
24. ישראל בחירי אל ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
25. כימי הנעורים ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
26. מי כמוך ואין כמוך ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
27. משתחווים להדרת קודש ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
28. על אהבתך אשתה גביעי ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
29. ציון הלא תשאלי ר' יהודה הלוי :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים

מאגר הפיוטים והלחנים | אודות האתר
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס
© כל הזכויות שמורות, סנונית (ראה תנאי שימוש)

סמל אקום