English
 
   דף ראשי מאגר הפיוטים תוצאות חיפוש

ר' שלמה אבן גבירול
ספרד מאה 11
על חייו הסוערים והטרגיים של ר' שלמה אבן גבירול, שהספיק לכתוב בחייו הקצרים אלפי שירים ולהפוך למכוננה הגדול של שירת ספרד, ולאחד המשוררים המשפיעים ביותר על דורות של אוהבי שירה, כותבים ויוצרים אחריו

להמשך המאמר

פיוטיו הנמצאים באתר (23):
1.  מדריך ר' שלמה אבן גבירול
2. אלהים אלי אתה ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
3. ארוממך חזקי וחלקי ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
4. אשרי עין ראתה שושנת השרון ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
5. ככלות ייני ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
6. כל ברואי מעלה ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
7. שואף כמו עבד ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
8. שוכנת בשדה ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
9. שומרון קול תתן ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
10. שופט כל הארץ ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
11. שזופת שמש ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
12. שחי לאל ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
13. שחר אבקשך ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
14. שלום לך (לבן) דודי ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
15. שמם הר ציון ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
16. שנאנים שאננים ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
17. שני זיתים ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
18. שעה נאסר ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
19. שער אשר נסגר ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
20. שער פתח דודי ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
21. שעריך בדפקי ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
22. שפל רוח ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
23. שפעת רביבים ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים

מאגר הפיוטים והלחנים | אודות האתר
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס
© כל הזכויות שמורות, סנונית (ראה תנאי שימוש)

סמל אקום