English
 
   דף ראשי מאגר הפיוטים תוצאות חיפוש


פיוטיו הנמצאים באתר (11):
1. אלהים אלי אתה ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
2. ארוממך חזקי וחלקי ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
3. אשרי עין ראתה שושנת השרון ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
4. ככלות ייני ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
5. כל ברואי מעלה ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
6. שואף כמו עבד ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
7. שוכנת בשדה ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
8. שומרון קול תתן ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
9. שלום לך (לבן) דודי ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
10. שער אשר נסגר ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים
11. שפל רוח ר' שלמה אבן גבירול :
עיון בטקסט
לרשימת הלחנים

מאגר הפיוטים והלחנים | אודות האתר
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס
© כל הזכויות שמורות, סנונית (ראה תנאי שימוש)

סמל אקום