על השיר אמנות השיר פירוש עיון בפיוט על המחבר מדרש פיוט אישי כיתבי יד ודפוסים עתיקים גרסת הדפסה  
 
 
 
צור מנתי (אב שמעון יקול) ר' שלום שבזי
תימןמאה 17
אב שמעון יקול יא כאלקיכון בעוני מן אהואל אלזמאן
[אבי שמעון יאמר: יוצריהיה בעזרי מפגעי הזמן]
בין מואג אלבחאר כאלגארקימעתלק בין כופי ואלאמאן
[בין גלי הימים כטובעתלוי בין אימה ובטחה]
גל מנגי לעבדן ואתקיפיה דאים מולע פי ביאן
[יתעלה המציל את העבד הבוטחהדבק בו תמיד בתורה]
דאי אלפצל וקלבי עאשקילאלפתא אליוספי סמח אלבנאן
[מבקש את חסד ולבי נכסף לעלם היוספי הסולח]
היכל אלנור סכנה סאבקיקבל אלפין עאמא לאלחסאן
[היכל הזוהר משכנו קדוםלפני אלפיים שנה לטובים]
ואסמה אלעיטמוס אלאחמקילה תלאתת עשר מוטן עיאן
[וכינויו כליל היופי החשוקולו שלושה עשר מושבים ברורים]
זין חסנה עלי אלחור פאיקייסתקי אלמא מן אלצכר אלצואן
[יפי תארו על המלאכים גוברשואב מים מצור החלמיש]
חין מוסא צרבהו יום סקיגמע אלאסבאט פי ברן פיאן
[כאשר משה הכהו ביום אשרהשקה את השבטים במדבר צלמוות]
טור סיני קדאמה לקיואלגמאים תחוטה פי קראן
[הר סיני לנגדו מצאוהעבים יסובבוהו בצמידות]
יום אלאצואת וזכף אלבארקיואלגבאל אלשואמך נאכסאן
[ביום בו הקולות וגאון הברקיםוההרים הרמים הרכינו ראשם]
כאן מוסי יכץ אלמנטקיכתב לוחין גוהר מעטואן
[היה משה מתייחד בדיבורכתב שני לוחות סנפירינון נתונים]
להפת אלנאר תשעל לאעקיואלקלע תרתעד תם אלוטאן
[עצמת האש תשרוף תכלהוהמצודות יחילו אף ערי המושב]
מרת אמלאך רבי אלטאיקיגיש מן נאר ואעיאנן מלאן
[חלפו מלאכי אלי רב היכולתצבא אש ומלאי עיניים]
נור סאטע ללאנפס פארקיהאויה זהר פרדוס אלגנאן
[אור זורח מפריד את הנפשותחושקות בפרחי פרדס גני העדן]
סר מכנון ללאנפס לאיקימן סמעהו פלא ילחץ הואן
[סוד כמוס יאה לנפשותאשר ישמעהו לא יראה קלון]
עאן עיוב אלשמאל אלפאסקיינתהי וקת מא עאדה ריאן
[פגעי רעות השמאל המושחתיימנע מהם בעודנו רענן]
פצל רבי ברנה ילתקילא ינאלה משקה ואמתחאן
[חסד אלי ברננה ימצאלא יבואוהו עמל ומסה]
צפות אלדין טיבן נקיואלמכאלף יקע פיה אלגנאן
[בחיר הדת טוב וטהורוהעובר יבואהו שגעון]
קדרת אללה תעין חאלי אלשקיבין אלאחבאר יבקע לי סכאן
[יכולת האל תסייעני בסבליבין החכמים יהיה לי משכן]
רתבת אלעלם לכמן חאדקיירוי אלקול זין אלאפתטאן
[מעלת החכמה לכל נבוןילמד תורה יפה ההבנה]
שאן רבי בפצלה ראזקימן תעזז בגיר אללה יהאן
[מעלת אלהי בחסדו משפיע מזוניהשם מבטחו מבלעדי האל נקלה הוא]
תם קולי וכאסי עאתקיאלמחפץ באלאענאב ואלדנאן
[תם שירי וכוס ייניהמשומר בענבים ובכדים]
אבן משתא יקול גל מנטקיאלמפצח שפאתי ואללסאן
[בן משתא יאמר יתעלה השם אומר בפיהמצחצח שפתי ולשוני]
צוּר מְנָתִי וְחֶמְדַּת חֵלְקִיהוּא בְּסִפְרָא דְּחַיֵי יִכְתְּבַן
הַיְּחִידָה בְּחֵן הִשְׁתּוֹקְקִייַחֲדִי לוֹ וְהוּא יַשְׁגַּח עֲלַן
הַגְּבֶרֶת שְׁבָטַי חַזְּקִיבַּר דְּדָוִד יְקוּם וִישֵׁיזְבַן
בַּקְּשִׁי דּוֹד וְרַגְלָיו נַשְּׁקִיבַּעֲגַלָא בְּצִיּוֹן יוֹתְבַן
חֵן וְחֶסֶד עֲנִיִּים הַעְנְקִישְׁלָם דְּמַלְכָּא וְרַעְיָה יִרְהֲבַן
אָנָּא
 
נוסח השיר, תרגומו ופירושו ע"פ יוסף טובי ושלום סרי, דיואן 'אמלל שיר'
גרסת הדפסה
 
על השיר
   פיוט במנהג יהודי תימן, פרי עטו של גדול משוררי תימן, ר' שלום שבזי (המאה ה-17). רוב השיר כתוב ערבית, וסופו בלבד כתוב עברית בלולה בארמית. בימינו מושר רק חלקו העברי-ארמי של השיר. חלק זה הוא בעל חמישה טורים בלבד מכלל הפיוט. ומכאן, שאין חלק זה אלא כעין נספח והשלמה לפיוט, ולא הביאוֹ המשורר אלא לאחר שהשלים את כל אותיות האל"ף-בי"ת והכריז 'תם קולי'.
אולם בדיקת תוכנה של השלמה זו חושף את התוספת החשובה הטמונה בו: אם עד אליו הפליג הפייטן בעיקר בדברי שבח לאל, לתורה וללומדיה, רק כעת הוא מתפנה לתפילה ולבקשה – ברוח דברי הרמב"ם על סדר התפילה הראוי (הלכות תפילה ונשיאת כפים, פ"א ה"ב): "שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה..." – השבח קודם לבקשה. בקשת הפייטן, במקרה זה, מיוסדת על אדני התפיסה הקבלית, לפיה השבר ב'עולם התחתון', הארצי, אינו אלא ביטוי לפירוד בעולם העליון בין צדדיה השונים של האלוהות; ממילא, התיקון בעולם העליון יביא לתיקון בעולם התחתון, וכך אכן נחתם השיר – השלום בין המלך ורעייתו, הקדוש ברוך הוא והשכינה, יחזק אותנו, כאן על פני האדמה.
   
תימן ראשי | פיוט ושירה | גלריית וידאו | מאמרים | רדיו תימן | אודות
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס
© כל הזכויות שמורות, סנונית (ראה תנאי שימוש)

מכון בן צבי רננות קהילות שרות הספריה הלאומית ארכיון הצליל בית אבי חי המרכז לחקר המוסיקה היהודית משרד החינוך מנהל תרבות אקום