English
 
   שתף
על הפיוט אמנות השיר פירוש עיון בפיוט על המחבר מדרש פיוט אישי כיתבי יד ודפוסים עתיקים גרסת הדפסה  
 
 
 
אין כאלהינו לא ידוע
אֵין כֵּאלֹהֵינוּ  אֵין כַּאדוֹנֵנוּ
אֵין כְּמַלְכֵּנוּ  אֵין כְּמוֹשִׁיעֵנוּ
מִי כֵאלֹהֵינוּ  מִי כַאדוֹנֵנוּ
מִי כְמַלְכֵּנוּ  מִי כְמוֹשִׁיעֵנוּ
נוֹדֶה לֵאלֹהֵינוּ  נוֹדֶה לַאדוֹנֵנוּ
נוֹדֶה לְמַלְכֵּנוּ  נוֹדֶה לְמוֹשִׁיעֵנוּ
בָּרוּךְ אֱלֹהֵינוּ  בָּרוּךְ אֲדוֹנֵנוּ
בָּרוּךְ מַלְכֵּנוּ  בָּרוּךְ מוֹשִׁיעֵנוּ
אַתָּה הוּא אֱלֹהֵינוּ  אַתָּה הוּא אֲדוֹנֵנוּ
אַתָּה הוּא מַלְכֵּנוּ  אַתָּה הוּא מוֹשִׁיעֵנוּ

גרסת הדפסה
 
על הפיוט
   פיוט קצר זה נאמר ברוב המנהגים בסוף תפילת שחרית של ימות החול ובשבתות וחגים בסוף תפילת מוסף. זהו פיוט קדום הנזכר כבר בסדר רב עמרם גאון, ומוצאו כנראה בספרות הסוד הקדומה, ספרות ההיכלות. יש הנוהגים שלא לאומרו בימות החול, שבהם נחפזים המתפללים לסיים את תפילתם ולפנות לעיסוקיהם, אלא בשבתות בלבד. כאשר עלו תלמידי הגר"א לארץ ישראל, הורה להם הגר"א לאמץ כמה ממנהגי הספרדים שרווחו כאן, וביניהם אמירת 'אין כאלוהינו' גם בימות החול.
הפיוט פשוט ובנוי על חזרה מרובעת על המלים הפותחות 'אין', 'מי', 'ברוך' ו'אתה' ולאחר כל אחת ממילות הפתיחה חוזרים ארבעה כינויים של הקדוש ברוך הוא – 'אלוקינו', 'אדוננו', 'מלכנו' ו'מושיענו'.
בשם רש"י מובא בספר 'שבלי הלקט' שהמנהג האשכנזי לומר פיוט זה בשבת, נובע מכך שתפילת העמידה של שבת קצרה מזו של החול, ויש בפיוט זה להשלים את הברכות החסרות. סדר השורות הראשונות של הפיוט נדרש על דרך הנוטריקון: ראשי שלוש השורות הפותחות יוצרות את המלה 'אמן', והשורה הרביעית פותחת במלה 'ברוך'.
ה'בן איש חי' כתב שיש לומר פיוט זה בנחת, שכן "הוא שבח נורא, ויש בו כוונה גדולה על פי הסוד" (שנה ראשונה, כי תשא).
יש השרים פיוט זה גם מחוץ לתפילות: יש השרים אותו במסגרת סעודה שלישית; הוא מופיע גם כאחד הפיוטים המושרים בשעת ההקפות של שמחת תורה; בחסידויות אחדות הוא מושר במסגרת ה'טיש' המתקיים ביום השבת בשבתות הקיץ.
   


דף ראשי | מאגר הפיוטים | מאמרים וכתבות | קהילות שרות
פיוט לכל שבוע | 12 פיוטים נבחרים | שלחו ברכה מפויטת | מה חדש באתר
מוסדות וקישורים | לוח מודעות ואירועים | כיתבו אלינו | אודות האתר
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס
© כל הזכויות שמורות, סנונית (ראה תנאי שימוש)

רננות קהילות שרות הספרייה הלאומית בית אבי חי המרכז לחקר המוסיקה היהודית בית התפוצות
סמל אקום